Planerar du att inreda ett rum?

Att bygga ett hem är som att skapa en välkomponerad måltid. För att du själv och alla inblandade ska se samma bild av era tankar och idéer när ni inreder ett rum eller ett hem är det bra att börja projektet med att göra ett moodboard. På så sätt blir arbetet fokuserat och målbilden tydlig för alla. Om projektet sträcker sig över en längre tid finns dessutom moodboardet kvar som en vägledning.

Lär dig att skapa ett moodboard här!